Mini Wheel Spacers

Mini Wheel Spacer Kit

  • exc. GST $60.00 exc. GST exc. GST

Awaiting Stock.


2 x 19mm spacers

8 x long studs